Regels

spelregelsIn elke relatie gelden regels. Soms zijn het regels die duidelijk afgesproken zijn. Soms zijn het regels die als vanzelfsprekend worden geacht. De regels gaan over tijd, bezit, grenzen, verantwoordelijkheden, gedrag, waardevolle momenten. De regels zorgen er voor dat zaken behouden blijven.

“We willen het gezellig houden en daarom zijn we op tijd thuis om samen te eten.”

Maar regels zijn er ook om te voorkomen dat er dingen gebeuren die ongewenst zijn.

“Je zoent anderen niet op de mond, want dat doe je alleen bij je partner.”

Regels komen voort uit ervaringen die een of beide partners hebben gehad, maar regels komen ook voort uit de overtuigingen die partners hebben.

Teveel regels

Problemen met regels ontstaan doordat er teveel regels zijn. Als alles volgens regels moet verlopen geeft het veel zekerheid, maar weinig avontuur. Als alles zonder regels verloopt is er wel erg veel avontuur, maar ontbreekt de zekerheid.

Onbekende regels

Maar problemen met regels ontstaan vooral doordat de regel wel bekend is bij de ene partner, maar niet bij de ander.

“Dat weet toch iedereen. Dat hoef ik je toch niet uit te leggen.”

Vaak komt zo’n regel voort uit de achtergrond van de eigen familie of de traditie.

Het huwelijk is meer dan een verzameling regels, maar het bevat al een goede basis om op terug te vallen. Je spreekt af dat je elkaar trouw zal blijven, elkaar lief zal hebben. De uitspraken die je doet bij het afleggen van de trouwbelofte kunnen de start zijn om te komen tot een huwelijksgrondwet.

Marriage certificateWat hebben jullie elkaar beloofd?
Zijn er nog andere afspraken bij gekomen?