Schema

schema_rv5Er zijn een paar zaken die sterk onze regels, acties en emoties beïnvloeden.

Dat zijn:

  • ervaringen uit het verleden
  • overtuigingen die we nu hebben
  • behoeften die we hebben
  • doelen die we stellen

 

Wil je dus iets aan je relatie veranderen dan zijn dit de bouwstenen.

Is het gevoel (emoties) dat je had over je relatie veranderd? Dan heeft dat alles te maken met de dingen die jij hebt gedaan(acties) of die jouw partner heeft gedaan. Het kan ook gaan om zaken die nagelaten zijn. Gedrag kun je veranderen en als het gedrag verandert volgt het gevoel.

Is de ruimte die je ervaart in je relatie een probleem?  Afspraken(regels) kunnen knellen of niet nageleefd worden. Hier kunnen jullie iets aan doen, want het zijn jullie afspraken. Niet eenzijdig, maar tweezijdig. Beide partners zijn gelijkwaardig.

De vier oranje ballen geven de partners kennis over elkaars verleden, heden en toekomst. Elkaar hierop bevragen versterkt de relatie mits de beide partners bereid zijn om op elkaar af te stemmen, want daar draait de relatie om.

Relatievitamine wil activiteiten opzetten
om stellen te laten werken met deze aspecten.

Het doel: sterke relaties !